Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten wilde anders gaan werken. Met name drie afdelingen die nauw met elkaar moesten samenwerken werden opnieuw gepositioneerd. Er werd een studie verricht naar een nieuwe manier van werken. Uiteindelijk resulteerde dit in een interieur ontwerp die zo opvallend was dat het in verschillende vakbladen is gepubliceerd.

Ontwerp en realisatie namen zeker 24 maanden in beslag. De moeilijkheid bij dit project zat vooral in het feit dat er tijdens de verbouwing gewoon doorgewerkt moest worden. Zo werd uiteindelijk ca. 5000m2 voor de Bank Nederlandse Gemeenten verbouwd.