Dakpark Rotterdam

Voor de openbare pitch “bijzonder buiten, zoekt innovatief binnen” zijn wij gevraagd om mee te doen, naar aanleiding van ons ontwerp van het Tiny House.

De locatie van het dakpark heeft een historische relatie met de industrie en deze link is gebruikt in de beeldtaal van de industriële hallen met sheddaken en overstekken van de laad en losdokken van het Van Gend & Loos gebouwen.

Deze architectuur is gebruik om twee volumes te maken op de huidige betonplaat. Uit financieel oogpunt is ervoor gekozen om de grondplaat niet te vergroten, aangezien dit zou betekenen dat de grondkering uitgebreid zou moeten worden. De bestaande betonplaat kan nu gebruikt worden als funderingsplaat.

Het programma op een beperkt oppervlak gerealiseerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat functies elkaar zullen overlappen, waardoor er dubbelgebruik en welke een goede planning vereisen.
Door de functies op te splitsen in flexibele en niet flexibele functies, ontstaan er 2 volumes. Het volume met de flexibele ruimtes zal dubbel gebruik vereisen en zal een open ruimte zijn, waardoor men afhankelijk van de functie de ruimte kan inrichten. Het zal een ruimte zijn waar men elkaar ontmoet na het werken in de tuin, waar vergaderd wordt, waar producten verkocht kunnen worden en waar mensen ontvangen kunnen worden. Om de beperkte ruimte toch groot en open aan te laten voelen is er voor gekozen om veel glas toe te passen. Daarnaast heeft men zicht op bijna de volledige daktuin, wat zorgt dat men zich bevindt midden in de tuin en waardoor de schapen zo naar binnen lijken te lopen. Tevens zal het bij slecht weer ervoor zorgden dat de tuin nog steeds te ervaren is. De centrale houtkachel zal dan in deze situatie voor de nodige warmte en sfeer zorgen. De afwerking van de gevel bestaat uit hout dat is verkoold om het te verduurzamen. Door gebruik te maken van gerecycled hout en een natuurlijke verduurzaming zal de impact minimaal zijn.

Het paviljoen wordt aan de binnenzijde afgewerkt met leem. Leem zorgt voor een goede vochthuishouding van het gebouw, het reguleert het vochtgehalte in de lucht en het overtallig vocht wordt opgenomen om het langzaam naar buiten af te staan. Deze unieke eigenschap zal men bij binnenkomst direct ervaren en voor een unieke indruk zorgen. De leem wordt aangebracht op het stro wat een ideaal isolatiemateriaal is, waardoor er minimale bijverwarming nodig is om het aangenaam te maken.

De twee daken zullen verschillend ingevuld worden, het dak van het hoofdvolume wordt voorzien van zonnecellen om optimaal gebruik te kunnen maken van de zon. Het kleinere dak wordt voorzien van een groen dak, zodat het natuurlijke karakter van het volume doorgezet worden. Het dak zal ook een veilige plek zijn voor de natuur. Beide daken zullen gebruikt worden om regenwater op te vangen. Het opgeslagen regenwater kan gebruikt worden voor de tuin en eventueel voor het gebruik van de toilet.

Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Coöperatie StroApp.