Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven

De stichting die laaggeletterdheid onderwerp van gesprek maakt bij publiek en politiek, werd gehuisvest in een statig pand in Parkstraat in Den Haag. Er waren twee problemen die opgelost moesten worden.

Het bestaande pand bestond eigenlijk uit drie panden. Deze moesten opnieuw gesplitst worden in drie zelfstandig functionerende kantoorpanden. Hiervoor moesten de entrees en vluchtwegen opnieuw bekeken worden. Het pand moest klimaat- en installatie technisch gesplitst worden.

Het tweede probleem was dat het beschikbare budget voor beide opgaven, het splitsen van de panden en het huisvesten van de organisatie, beperkt was.

De slimme toepassing van de corporate kleuren en de samenwerking met de illustrator Tomas Schats in dit interieur maken dit tot een zeer geslaagd en betaalbaar project.